Aktualności ニュース

4 marca 2024 roku, w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego z przedstawicielami japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI). Komitet reprezentowali prezes Sebastian Mikosz i wiceprezes Adam Pawłowicz, stronę japońską Dyrektor Generalny Biura Polityki Handlowej METI Pan Matuso Takehiko oraz Doradca Ministra ds. Europejskich w METI Pan Kozo Saiki. W spotkaniu uczestniczył również Ambasador Cesarstwa Japonii w Polsce,  Pan Akio Miyajima.

W czasie spotkania rozmawiano głównie o możliwościach zintensyfikowania współpracy gospodarczej pomiędzy Japonią i Polską oraz roli Komitetu w budowaniu relacji pomiędzy obu krajami. Na prośbę gości japońskich strona Polska przypomniała historię Komitetu który został utworzony w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa PAIZ Adama Pawłowicza i w zamyśle miał stanowić platformę kontaktów pomiędzy firmami z Japonii i z Polski. Choć początkowo większość członków Komitetu stanowili prezesi największych spółek Skarbu Państwa, od samego początku biuro Komitetu było afiliowane przy Konfederacji Lewiatan, a prezesem Komitetu została Pani Henryka Bochniarz. Prezes Sebastian Mikosz zwrócił uwagę na niezwykły postęp gospodarczy który dokonał się w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat co ma istotny wpływ na działalność Komitetu. Kiedy PJKG zaczynał działalność Polska była przede wszystkim odbiorcą inwestycji realizowanych przez firmy japońskie,  dzisiaj polskie odważnie zdobywają rynki zagraniczne i coraz częściej tam inwestują. Sytuacja jest więc dużo bardziej symetryczna i dziś PJKG może realnie pełnić rolę platformy do spotkań potencjalnych partnerów biznesowych, podobnie do KEIDANREN. Przedstawiciele PJKG wyrazili przekonanie, że firmy japońskie mogą w dużo większym stopniu uczestniczyć w rozwoju Polski w 3 kluczowych obszarach: transformacji energetycznej, budowy zdolności obronnych i budowy infrastruktury. Strona japońska podkreśliła ogromne możliwości przemysłu japońskiego w zakresie technologii nuklearnych (m.in. współpracę z wybranym przez Polskę dostawcą technologii do budowy pierwszego elektrowni jądrowej, firmą Westinghouse), technologii wodorowych, przemysłu kosmicznego oraz  w zakresie infrastruktury (m.in. kolejowej). Obie strony wyraziły także zainteresowanie odbudową i inwestycjami w infrastrukturę na terenie Ukrainy we współpracy polsko-japońskiej.

Potwierdzono zainteresowanie obu stron odnowieniem i intensyfikacją kontaktów z pomiędzy KEIDANREN a PJKG oraz Konfederacją Lewiatan. Prezes Sebastian Mikosz zapowiedział że w najbliższym czasie zostanie przygotowany dwuletni plan działania Komitetu i wyraził nadzieje że we współpracy z ambasadą Japonii i środowiskami japońskiego biznesu w Polsce uda się zrealizować ambitne cele. Na ręce Pana Ambasadora Akio Miyajima przekazano zaproszenie na spotkanie Walne Zebranie Członków Komitetu, które odbędzie się w najbliższym czasie. Ambasador wyraził satysfakcję z zaproszenia i potwierdził swoją gotowość udziału w spotkaniu.

error: Content is protected !!