ポーランド日本経済委員会

POLSKO-JAPOŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Powstanie i idea działalności

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy (pjec) powstał na początku 2000 roku z inicjatywy polskich środowisk biznesowych we współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych. Członkowie-założyciele dyskutując o formule Komitetu byli zgodni, że powinien być on polskim odpowiednikiem istniejącego już Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego, a jego członkami powinni być szefowie największych polskich firm i liderzy organizacji biznesu.

Celem Komitetu jest:

 • działanie na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej,
 • wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i japońskimi.

 

Komitet realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z celami statutowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie, a także uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, poświęconych polsko-japońskiej współpracy gospodarczej,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie studiów nad problematyką związaną z celami statutowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami statutowymi

Aktualności ニュース

4 marca 2024 roku, w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego z przedstawicielami japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI). Komitet reprezentowali prezes Sebastian Mikosz i wiceprezes Adam Pawłowicz, stronę japońską Dyrektor Generalny Biura Polityki Handlowej METI Pan Matuso Takehiko oraz Doradca Ministra ds. Europejskich w METI Pan Kozo Saiki. W spotkaniu uczestniczył również Ambasador Cesarstwa Japonii w Polsce,  Pan Akio Miyajima.

W czasie spotkania rozmawiano głównie o możliwościach zintensyfikowania współpracy gospodarczej pomiędzy Japonią i Polską oraz roli Komitetu w budowaniu relacji pomiędzy obu krajami. Na prośbę gości japońskich strona Polska przypomniała historię Komitetu który został utworzony w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa PAIZ Adama Pawłowicza i w zamyśle miał stanowić platformę kontaktów pomiędzy firmami z Japonii i z Polski. Choć początkowo większość członków Komitetu stanowili prezesi największych spółek Skarbu Państwa, od samego początku biuro Komitetu było afiliowane przy Konfederacji Lewiatan, a prezesem Komitetu została Pani Henryka Bochniarz. Prezes Sebastian Mikosz zwrócił uwagę na niezwykły postęp gospodarczy który dokonał się w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat co ma istotny wpływ na działalność Komitetu. Kiedy PJKG zaczynał działalność Polska była przede wszystkim odbiorcą inwestycji realizowanych przez firmy japońskie,  dzisiaj polskie odważnie zdobywają rynki zagraniczne i coraz częściej tam inwestują. Sytuacja jest więc dużo bardziej symetryczna i dziś PJKG może realnie pełnić rolę platformy do spotkań potencjalnych partnerów biznesowych, podobnie do KEIDANREN. Przedstawiciele PJKG wyrazili przekonanie, że firmy japońskie mogą w dużo większym stopniu uczestniczyć w rozwoju Polski w 3 kluczowych obszarach: transformacji energetycznej, budowy zdolności obronnych i budowy infrastruktury. Strona japońska podkreśliła ogromne możliwości przemysłu japońskiego w zakresie technologii nuklearnych (m.in. współpracę z wybranym przez Polskę dostawcą technologii do budowy pierwszego elektrowni jądrowej, firmą Westinghouse), technologii wodorowych, przemysłu kosmicznego oraz  w zakresie infrastruktury (m.in. kolejowej). Obie strony wyraziły także zainteresowanie odbudową i inwestycjami w infrastrukturę na terenie Ukrainy we współpracy polsko-japońskiej.

Potwierdzono zainteresowanie obu stron odnowieniem i intensyfikacją kontaktów z pomiędzy KEIDANREN a PJKG oraz Konfederacją Lewiatan. Prezes Sebastian Mikosz zapowiedział że w najbliższym czasie zostanie przygotowany dwuletni plan działania Komitetu i wyraził nadzieje że we współpracy z ambasadą Japonii i środowiskami japońskiego biznesu w Polsce uda się zrealizować ambitne cele. Na ręce Pana Ambasadora Akio Miyajima przekazano zaproszenie na spotkanie Walne Zebranie Członków Komitetu, które odbędzie się w najbliższym czasie. Ambasador wyraził satysfakcję z zaproszenia i potwierdził swoją gotowość udziału w spotkaniu.

ZARZĄD (管理)

Zarząd Polsko Japońskiego Komitetu Gospodarczego:

kontakt email: board(at)pjec.eu

Uwaga: w adresie email

„zamień (at) na @” – zapis stosowany jako zabezpieczenie

O nas (会社概要)

Członkowie

Prezesem Komitetu jest Pan Sebastian Mikosz.

Pierwszą Prezeską była Pani Henryka Bochniarz, znana jako  Minister Przemysłu i Handlu,  Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Od początku działalności Komitetu wśród jego członków znajdowali się szefowie dużych polskich firm, m.in.: KGHM, PKN ORLEN, Polkomtel, Poczta Polska, Stocznia Gdynia, Computerland, Optimus, PZU S.A., Polimex-Cekop, PKP, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Członkami Japońsko-Polskiego Komitetu są przedstawiciele dużych firm japońskich, m.in.: Mitsubishi, Mitsui & Co, NSK Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Toyota Motor Corporation.

Dotychczasowa działalność:

Od momentu powstania w 2000 roku Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego odbyły się oficjalne spotkania członków obu Komitetów (japońskiego i polskiego).

W ramach pierwszego spotkania Komitetów, które odbyło się w dniach 21-23.09.2000 w Polsce, miały miejsce następujące wydarzenia:

 • Konferencja – oficjalne spotkanie członków Japońsko-Polskiego i Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem: przedstawicieli administracji rządowej, władz lokalnych, biznesu i mediów
 • sesja robocza Komitetów w Warszawie
 • konferencja w Krakowie na temat polsko-japońskiej współpracy gospodarczej, z udziałem: członków Komitetów, przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu małopolskiego i mediów.
 • wizyta w fabryce Tokai-Rubber w Wolbromie
 • spotkanie z Prezesem Parku Technologicznego w Krakowie i wizyta w SSE

Drugie spotkanie Komitetów odbyło się dniach 29-30.10.2001 w Tokio. W jego trakcie miały miejsce dwa istotne wydarzenia:

 • sesja robocza członków Japońsko-Polskiego i Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego,
 • Seminarium inwestycyjne o polskiej gospodarce, z udziałem członków Komitetów, biznesu japońskiego i mediów japońskich.

W trakcie sesji roboczej strona polska przedstawiła dokument prezentujący oficjalne stanowisko Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w kwestii obecnego stanu i planowanych zmian w zakresie: infrastruktury, prawa pracy oraz zachęt dla firm biorących udział w prywatyzacji.

Trzecie spotkanie Komitetów miało miejsce we wrześniu 2002 roku w Warszawie. Z związku z oficjalną wizytą Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego oraz misji Nippon Keidanren (Japońskiej Federacji Biznesu) zorganizowano w dniu 4 września 2002 r. Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze.

Forum zorganizowane było przez Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy oraz Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych. Podczas Forum przedsiębiorcy japońscy mieli możliwość zapoznania się z sytuacją gospodarczą kraju, z obecnym stanem negocjacji z UE oraz warunkami inwestowania dla firm japońskich. Prezentacji na powyższe kwestie dokonali m.in. Minister Gospodarki Jacek Piechota, Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Załucki oraz Prezes PAIZ Antoni Styrczula. W Forum udział wzięło ok. 100 osób – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata biznesu polskiego i japońskiego oraz mediów.

Od 2002 roku pjec zajął stałą i poważną pozycję w inicjowaniu współpracy Polski z Japonią.

18 maja 2017 roku, w Tokyo, Pan Minister Witold Waszczykowski podpisał „Action Plan for the Implementation of Startegic Partnership beetwen the Goverment of Republic of Poland and the Goverment of Japan for the years 2017-2020″ w którym znajduje się zapis”continuing effectiv cooperation with existing economic structures, including the Poland-Japan Economic Commitee”

****************

Obie strony bardzo pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę. Zarówno strona japońska jak i polska stwierdziły, iż coroczne spotkania są potrzebne i służą wymianie podglądów i opinii mających duże znaczenie w stosunkach gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy wspólnie z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych wielokrotnie wspierał konkretne projekty inwestycyjne planowane i realizowane przez inwestorów japońskich w Polsce.

Działania na przyszłość

Zarząd Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego zamierza kontynuować coroczne spotkania z Japońsko-Polskim Komitetem Gospodarczym. Towarzyszące tym spotkaniom seminaria gospodarcze stanowią doskonałą platformę wzajemnej komunikacji pomiędzy polskimi i japońskimi przedsiębiorcami.

pjec, tak jak dotychczas, pragnie ściśle współpracować z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych oraz polskim rządem celem podejmowania wspólnych działań promocyjnych i lobbingowych na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Japonią.

Grono członków Komitetu będzie się poszerzało celem zapewnienia jak największej jego reprezentatywności polskiego środowiska przedsiębiorców pragnących aktywnie przyczyniać się do zdynamizowania polsko-japońskich stosunków gospodarczych.

MSZ 省

Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Japonii
Setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych jest doskonałą okazją do rozwoju polsko-japońskiej współpracy kulturalnej – podkreślił minister Witold Waszczykowski w rozmowie z następcą tronu Japonii księciem Naruhito. Ministrowie spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i Fumio Kishida ‎podpisali w czwartek Plan Działania na lata 2017-2020 na rzecz implementacji Partnerstwa Strategicznego między Polską a Japonią.
18 maja 2017 roku, w Tokyo, Pan Minister Witold Waszczykowski podpisał „Action Plan for the Implementation of Startegic Partnership beetwen the Goverment of Republic of Poland and the Goverment of Japan for the years 2017-2020″ w którym znajduje się zapis wskazujący istotę działania Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego ”continuing effectiv cooperation with existing economic structures, including the Poland-Japan Economic Commitee”
error: Content is protected !!