PAIH ポーランド投資貿易庁

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy w PAIH


Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy (PJKG) powstał na początku 2000 roku z inicjatywy polskich środowisk biznesowych we współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych jako odpowiednik Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego. Celem Komitetu jest działanie na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej poprzez wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i japońskimi. Komitet realizuje swoje cele poprzez uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. Organizuje, prowadzi i wspiera studia nad problematyką związaną z celami statutowymi oraz prowadzi działalność wydawniczą z nimi związaną.

Prezesem PJKG jest Pani Henryka Bochniarz, była Minister Przemysłu i Handlu, obecnie m.in. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od początku działalności Komitetu wśród jego członków znajdowali się szefowie dużych polskich firm i instytucji, m.in.: KGHM, PKN ORLEN, Polkomtel, Poczta Polska, Stocznia Gdynia, Computerland, Optimus, PZU S.A., Polimex-Cekop, PKP, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Do udziału Polski w EXPO 2025 Osaka, Kansai zostały dwa lata – Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (paih.gov.pl)

error: Content is protected !!